ul. Mistrzowska 15, Warszawa, Polska
+48 509 464 980
kontakt@gepard.waw.pl

Integracja Sensoryczna

Gabinet terapii Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, w wyniku którego mózg odbiera informację sensoryczną, odpowiednio ją przetwarza, interpretuje i odpowiada właściwą reakcją adaptacyjną. W przypadku, gdy dany bodziec sensoryczny zostanie niewłaściwie odebrany, przetworzony, czy zinterpretowany reakcja adaptacyjna będzie niewłaściwa.

Dla kogo terapia Integracji Sensorycznej?

Jeżeli widzą Państwo, że Wasze dziecko:

 • nie radzi sobie ze swoimi emocjami, jest rozdrażnione
 • ma problem z koncentracją uwagi
 • jest nadmiernie pobudzone, aktywne, wciąż poszukuje ruchu
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami ( wycofanie, nie nadąża za innymi dziećmi lub wręcz przeciwnie występuje u niego agresja słowna, fizyczna w stosunku do innych)
 • jest niezgrabne ruchowo
 • nie potrafi nauczyć się jeździć na rowerku lub sprawiło mu to ogromną trudność
 • nie lubi gier zespołowych, ma trudności z kopaniem, łapaniem piłki
 • preferuje znane mu zabawy
 • woli aktywności siedzące, bardziej statyczne: komputer, telewizja, książki, gry planszowe
 • jest mało samodzielne, problemem dla niego jest ubieranie się, zapinanie guzików, pisanie
 • nie lubi zabaw z naśladowaniem ruchu
 • ma trudności z wymową
 • gdy ktoś je niespodziewanie dotknie reaguje agresją lub wycofaniem
 • boi się wysokości, unika karuzeli, reaguje mdłościami na ruch
 • lub wręcz przeciwnie uwielbia karuzele huśtawki nie mając z tego powodu żadnych niepożądanych reakcji typu wymioty
 • czuje się dyskomfortowo w zatłoczonych miejscach,
 • nie lubi hałasu (zatyka uszy)
 • je wybrane potrawy, mało zróżnicowane
 • zakłada wybrane ubrania, nie lubi metek, wciąż coś go swędzi, ‘gryzie’
 • często zatyka nos, mówi ‘ale to śmierdzi’
 • zbyt mocno dotyka inne osoby, nie reaguje na ból
 • lubi niebezpieczne zabawy
 • lubi głośne dźwięki
 • brzydko pisze, rysuje, szybko się męczy, irytuje podczas wykonywania tych czynności
 • ma problem z czytaniem, matematyką
 • przepisując z tablicy gubi litery

Takie zachowania mogą świadczyć o zaburzonych procesach integracji sensorycznej.

Ponadto terapia przeznaczona jest dla dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, nadpobudliwości psychoruchowej, Downa, kruchego chromosomu X oraz innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Diagnoza zaburzeń Integracji Sensorycznej to zazwyczaj trzy – cztery spotkania, na które składają się:

 • Obserwacja Kliniczna Integracji Sensorycznej
 • wykonanie wybranych Testów Południowo-Kalifornijskich Integracji Sensorycznej
 • obserwacja dziecka podczas spontanicznych aktywności
 • wykorzystanie informacji z Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego Dziecka
 • wywiad z rodzicami
 • inne, niezbędne metody badawcze
Terapia trwa przeciętnie od 1 do 2 lat. Zajęcia zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Są to zajęcia indywidualne, mające charakter tzw. naukowej zabawy. Dziecko bierze udział w zabawach ruchowych dostarczając sobie różnych bodźców zmysłowych. Wynikiem terapii jest poprawa pracy układu nerwowego, który zaczyna prawidłowo integrować bodźce, wywołując odpowiednie reakcje adaptacyjne u dziecka.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu 509 464 980