ul. Mistrzowska 15, Warszawa, Polska
+48501502343
kontakt@gepard.waw.pl

Regulamin

Gabinet terapii Integracji Sensorycznej

Regulamin PDF 

CZAS ZAJĘĆ

 • Terapia integracji sensorycznej oraz terapia ręki 50 min.
 • Terapia logopedyczna 50 min. lub 30 min.
 • W przypadku spóźnienia się dziecka, terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć.

PŁATNOŚCI

 • Płatności dokonuje się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca
 • Jest możliwość wpłaty gotówką lub przelewu na konto bankowe
 • W przypadku nie uregulowania płatności w terminie, terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 • Rachunki za dany miesiąc wydawane są na początku kolejnego miesiąca.

NIEOBECNOŚCI

 •  W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach do dwóch dni przed terminem zajęć lub zgłoszenia nieobecności w dniu zajęć, opłata nie podlega zwrotowi. Odrobienie zajęć w innym terminie jest możliwe za dodatkową opłatą oraz pod warunkiem wolnego terminu, zaproponowanego przez terapeutę.
 •  W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż w dniu terapii, opłata za zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub jest możliwość odrobienia zajęć w wolnym terminie, zaproponowanym przez terapeutę.
 • Za zgłoszenie nieobecności rozumie się bezpośrednią bądź telefoniczną rozmowę z terapeutą.
 • Za nieobecność powyżej 2 tygodni pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 50% stałej opłaty za każdy tydzień nieobecności. Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu terapii.

BEZPIECZEŃSTWO

 • Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 • Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
 • Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.