ul. Mistrzowska 15, Warszawa, Polska
+48501502343
kontakt@gepard.waw.pl

Metoda Padovan

Gabinet terapii Integracji Sensorycznej

Metoda Padovan Neurofunkcjonalnej Reorganizacji  ma udokumentowane badaniami efekty we wspomaganiu terapii zaburzeń mowy, zaburzeń artykulacyjnych, zaburzeń rozumienia mowy.   Jej celem jest nauczenie pacjentów podstawowych, prawidłowych wzorów ruchowych, które wspomagają prawidłowy rozwój mózgu. U pacjentów najczęściej ruchy te nie rozwinęły się dostatecznie lub nie pojawiły się wcale. Metoda Padovan polega na powtarzaniu najważniejszych faz rozwojowych człowieka (ćwiczeniu ciała). Stymuluje Ośrodkowy Układ Nerwowy poprzez ustaloną sekwencję ćwiczeń:

  1. Ćwiczenia ciała odzwierciedlające fazy rozwoju ruchowego w pierwszym roku życia dziecka.
  2. Ćwiczenia oczu i rąk skierowane na dojrzewanie połączenia oko-ręka.
  3. Ćwiczenia oralne mają za zadanie ułatwienie karmienia i rozwoju artykulacji; uwzględniają 4 bazowe funkcje prelingwistyczne: oddychanie, ssanie, połykanie i żucie..
  4. Ćwiczenia dodatkowe wprowadzane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta.

Wszystkim działaniom podczas sesji  terapeutycznej towarzyszy rytmiczna mowa – piosenki lub wiersze. Rytm słów stanowi bazę dla rytmiczności wykonywanych ruchów oraz stymuluje słuch mowny dla odbioru i ekspresji mowy. Starannie dobrane utwory pod względem treści są pożywką dla rozwoju poznawczego pacjenta poprzez tworzenie asocjacji i wyobrażeń. Wprowadzają również pogodny nastrój, co poprzez działanie układu limbicznego sprzyja efektom terapii.

W każdej sesji terapeutycznej stosuje się wszystkie ćwiczenia przeznaczone dla danego pacjenta kolejno, w dynamicznym, rytmicznym tempie. Organizatorem ruchu jest terapeuta.

Wskazana jest terapia 2x w tygodniu w obecności opiekunów dziecka. Do domu pacjent może dostawać wskazania wykonywania pojedynczych ćwiczeń, ale główna praca odbywa się podczas zajęć.

Metoda Padovan może być stosowana u niemowląt od pierwszych miesięcy życia w sytuacji trudności rozwojowych, u dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Można ją stosować jako terapię w przypadku zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego, zaburzeń rozwoju motorycznego oraz rozwoju mowy, problemów w uczeniu się. Jako prewencję w celu podtrzymania prawidłowego funkcjonowania pacjenta np.: w celu poprawy równowagi mięśniowej i postawy ciała czy wzmocnienia zdolności motorycznych i poznawczych.

Na świecie, a teraz od niedawna w Polsce jest z sukcesami wykorzystywana  w klinikach i poradniach dla różnorodnych pacjentów. U dzieci przy:

Zaburzeniach sensomotorycznych: w koordynacji ruchowej,  w porażeniu mózgowym, przy dyspraksjach, urazach czaszkowo-mózgowych;

Zaburzeniach mowy: fonetycznych, fonologicznych, afazjach, opóźnionym rozwoju mowy, przy jąkaniu, niepłynności mowy, problemach szkolnych z pisaniem i czytaniem, dyskalkulii, dysgrafii, zaburzeniach w obszarze ustno-twarzowym jak oddychanie ustami, zaburzenia połykania, dysfagie, nawykowe ssanie kciuka i przedmiotów;

Zaburzeniach neuromotorycznych: w zespole Downa, w chorobach degeneracyjnych układu nerwowego;

Zaburzeniach neuropsychiatrycznych: w autyzmie, nadaktywności.

W naszym gabinecie metodą Padovan pracuje jedna z pierwszych certyfikowanych polskich terapeutek, Ewa Korusiewicz.

Więcej informacji na www.padovan.pl oraz na stronach obcojęzycznych.