ul. Mistrzowska 15, Warszawa, Polska
+48501502343
kontakt@gepard.waw.pl

Gepard

Gabinet terapii integracji sensorycznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii psychologicznej oraz terapii czaszkowo-krzyżowej

Diagnoza

Przeprowadzamy diagnozy integracji sensorycznej, logopedyczne, neurologopedyczne i psychologiczne. Badamy dojrzałość szkolną, rozwój emocjonalny dziecka.

Terapia

Prowadzimy terapię integracji sensorycznej dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 12 lat, terapię neurologopedyczną dla dzieci już od 1 miesiąca życia, terapię logopedyczną, terapię ręki oraz terapię psychologiczną.

Konsultacja

Wspieramy Rodziców na każdym etapie rozwoju ich dzieci – od niemowląt po dzieci w wieku szkolnym. Pomagamy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych w domu i środowisku przedszkolnym / szkolnym.

Gepard – Gebinet terapii Integracji Sensorycznej

Gabinet Terapeutyczny GEPARD powstał w 2007 roku. Uzyskał rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS.
Naszym głównym celem jest dbanie o prawidłowy rozwój dzieci oraz wsparcie dla rodziców, aby lepiej mogli zrozumieć problemy rozwojowe swoich pociech.  

Nasze usługi

Pracujemy z maluchami już od pierwszych miesięcy życia, przedszkolakami i uczniami. Zapraszamy dzieci, które mają trudności w zakresie rozwoju mowy, komunikacji, mają deficyty integracji sensorycznej, trudności szkolne, emocjonalne, są niezgrabne ruchowo, mają ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa i inne dysfunkcje rozwojowe.

Integracja Sensoryczna

Są to zajęcia indywidualne, mające charakter tzw. naukowej zabawy. Dziecko bierze udział w zabawach ruchowych dostarczając sobie różnych bodźców zmysłowych. Wynikiem terapii jest poprawa pracy układu nerwowego, który zaczyna prawidłowo integrować bodźce, wywołując odpowiednie reakcje adaptacyjne u dziecka.

Logopedia

Jeśli niepokoi Was  rozwój mowy Waszych pociech zapraszamy na konsultację logopedyczną. Wspieramy nabywanie umiejętności komunikacyjnych, rozwój prawidłowej artykulacji głosek. Mając do dyspozycji sprzęty do integracji sensorycznej dbamy, by zajęcia były też dobrą zabawą dla dzieci.

Neurologopedia

Terapia jest skierowana do noworodków, niemowląt mających problemy ze ssaniem, nauką jedzenia.

Opieką neurologopedyczną objęte są ponadto dzieci i dorośli z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi. 

Metoda Padovan Neurofunkcjonalnej Reorganizacji

Skierowana jest do osób z zaburzeniami mowy, takimi jak problemy artykulacyjne, niepłynność mowy, afazja, zaburzenia połykania, nawykowe ssanie palca itp. Ponadto wspomaga rozwój koordynacji ruchowej, koncentracji ruchwej. Może być stosowana u niemowląt już od pierwszych miesięcy życia, u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Są to zajęcia indywidualne, które wzmacniają koncentrację, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, wspierają rozwój grafomotoryki. W efekcie przygotowują dziecko do nauki pisania. 

Terapia psychologiczna

Chcemy zrozumieć nasze dziecko. Mówić tak, aby Nas słuchało. Słuchać tak, by chciało mówić. Umieć wyznaczać granice. Nauczyć się bycia razem. Często jednak my, Rodzice napotykamy bariery w realizacji tych potrzeb. Spotkania  z psychologiem pozwalają uporządkować piętrzące się problemy i odkrywać sposoby ch rozwiązania.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest terapią manualną, pochodną klasycznej osteopatii. W terapii tej działamy na ciało poprzez rozluźnienie powięzi otaczających narządy oraz oponę twardą rdzenia kręgowego i mózgu, która wyściela wnętrze czaszki i kanał kręgowy. Terapeuta stosuje delikatny dotyk umożliwiający rozluźnienie tkanek miękkich i kostnych w obrębie układu czaszkowo-krzyżowego (czaszki, kręgosłupa i kości krzyżowej). Przynosi to działanie wyciszające i rozluźniające, wspierające procesy regeneracji układu nerwowego i całego organizmu.